.:: von Gruosi kennel ::.
 

 

Német tenyészalkalmassági vizsga (ZTP - Zuchttauglichkeitsprüfung)


Korhatár: a vizsga napján betöltött 14 hónapos kor
Feltételek:
· FCI származási lap
· sikeres BH vizsga
· Németországban kiértékelt csípőizületi diszplázia eredmény, amely mentes (HD 1), vagy majdnem mentes (HD 2) fokozatú lehet.

Az a vizsgára jelentkező kutya, amelynek szüleinek nincs német ZTP vizsgája, az „starter ZTP” minősítést kap.

Magyarországon, mint fajtagondozó, a Hungária Dobermann Klub biztosítja a dobermannok számára a német tenyészalkalmassági vizsga teljesítését. A vizsga hazánkban nem kötelező, de igényesebb tenyésztőinknek kifejezetten ajánlott. Természetesen sikeres ZTP vizsgával rendelkező dobermannak a magyar tenyészalkalmassági vizsgát már nem kell teljesíteni. A hazai német ZTP megrendezése általában évente egyszer, igény szerint kerül megrendezésre. A klub folyamatosan várja a nevezéseket és amint összegyűlik a minimális 7 dobermann, azonnal kezdeményezi a vizsga megrendezését. A soron következő ZTP idejét és helyszínét a klub honlapján tesszük közzé. /www.hdk.hu/

A ZTP vizsgára jelentkezés menete a következő:
1. Igényelni kell a HDK-tól egy csípőizületi diszplázia szűréshez szükséges formanyomtatványt. /5 példányos, német nyelvű/. Ezzel a nyomtatvánnyal, egy gyakorlott, HD-szűrést végző állatorvoshoz kell fordulni, aki elvégzi a vizsgálatot. Az állatorvossal kitöltött, lepecsételt és aláírt nyomtatványt, a röntgenfelvételt és a származási lap másolatát a klub címére kell visszaküldeni. Ezután a klub küldi tovább a németországi kiértékelésre. Csak az a kutya vehet részt a vizsgán, amelynek a HD röntgenfelvétele már kiértékelve van! A német HD szűrés kiértékelésére való igény, nem jelent automatikus jelentkezést a ZTP-re.

2. Nevezési lapot kell kitölteni, melyet a klub címére kell elküldeni. Ehhez csatolni kell:
BH vizsgapapír másolatot
Származási lap másolatot
Vizsgadíját igazoló csekk másolatát
Az aláírt jelentkezési lapon nyilatkozni kell arról is, hogy a szülők rendelkeznek-e német ZTP-vel, ebben az esetben a szülők ZTP bírálati lap másolatát is csatolni kell.


A tenyészalkalmassági vizsga /ZTP/ gyakorlati levezetése a következő:
A vizsga megkezdése előtt jelentkezni kell a vizsgafelelősnél a következő papírokkal:
eredeti származási lap
eredeti BH bizonyítvány
német HD kiértékelést igazoló papír
Ezek bármelyikének hiányában a kutya nem vehet részt a vizsgán!!!
Ezután a bíró röviden ismerteti a vizsga célját, valamint a vizsgán végrehajtandó gyakorlatokat. /próba kutya/ A résztvevő kutyák sorrendjét a vizsgafelelős határozza meg, de először mindig a kanok bemutatása történik. A felvezető jelentkezik a bírónál, aki ellenőrzi az eredeti származási lapot, a tetoválási- vagy chipszámot /azonosítás/, majd tájékozódik a felvezetett kutya tartási körülményeiről, esetleges tulajdonos változásról.
Ezután a bíró, az erre a célra készített nyomtatványon megkezdi a bírálatot. A használhatóságot befolyásoló tényezőkre különös figyelmet kell fordítani, ilyen a laza hát, gyenge fang, első és hátsó végtagok gyengeségei és a mozgáshibák.
A marmagasság standardtól való eltérése plusz/mínusz 2cm-ig a küllembírálatnál elmarasztalandó az ettől nagyobb eltérés kizáró ok. A harapáshibás /előreharapás, hátraharapás, tétreharapás/, valamint a foghiányos és a rendellenes fogazatú kutyák a tenyésztésből kizárandók. A fogvizsgálatnál különös figyelmet kell fordítani a kutya viselkedésére. /wesen gyengeségre utalhat/
A küllembírálat után a teljesítmény bíró utasítására a felvezető laza pórázon vezetett kutyával a vizsga területén különböző irányokba kb. 2-300 lépést tesz meg. Ezalatt 6-8 fő, álló vagy mozgó személlyel kell találkozniuk. Ezután ezek a személyek egy laza csoportot alkotnak és a bíró utasítása szerint vagy megközelítik a kutyavezetőt, vagy a kutyavezető mozog a csoportban. A feladat lényege, hogy a csoportban való tartózkodás alatt a mindennapi életben előforduló helyzeteket teremtsenek. /pl. üdvözlés kézfogással, egy tárgy véletlen leejtése, esernyő kinyitása, kulcscsörgetés stb./
A fenti helyzetekben feltétlen ügyelni kell arra, hogy a gyakorlatok ne a kutya ellen irányuljanak. Ennél a feladatnál a magabiztosságot, temperamentumot, engedelmességet és az ingerküszöböt vizsgáljuk.
Ezután a bíró utasítására a felvezető kiköti a kutyát a kijelölt helyre, vezényszó nélkül otthagyja és a kutya látótávolságán kívül helyezkedik el. Mialatt a kikötőhelyhez érnek, legalább 15 lépés távolságból 2 lövést adnak le a segítők. /6mm-es riasztó pisztolyból/
Lövésfélő kutya a tenyésztésből kizárandó!
A lövésfélő kutyát pontosan meg kell tudni különböztetni a lövésre érzékenytől.
A kikötőhelyen kb. 5 percig kell hagyni a kutyát. Ezalatt a bíró 2-3 lépés távolságra megközelíti a kutyát anélkül, hogy ingerelné. Megáll a kutya előtt vagy mellett és leejt egy füzetet vagy hasonló tárgyat. A kutya viselkedésére, a vezető távollétében különös figyelmet kell fordítani. Ezután a felvezető visszamegy a kutyájához és elhagyják a gyakorlat helyét.
További feladatok:
1 sz. gyakorlat: /kitámadás/
A segéd a bíró által kijelölt búvóhelyre megy. A bíró utasítja a felvezetőt, hogy kutyájával pórázon vezetve a megadott irányba induljon el. A bíró jelére a segéd kilép a búvóhelyről és szemből megtámadja a felvezetőt. A kutyának ekkor kell bebizonyítania védekező képességét és meg kell védenie gazdáját. A segéd csak akkor támadhat a kutyára, ha az beavatkozik a küzdelembe. / a segéd hangadással és fenyegető mozdulatokkal, de botütés nélkül támadhat a kutyára/. A segéd a bíró utasítására befejezi a támadást.
2 sz. gyakorlat: /bátorság próba/
A segéd kb. 50 lépés távolságra távolodik el. A felvezető nyakörvénél fogja a kutyáját, majd biztatva a segéd után küldi. A segéd először menekül, majd a bíró utasítására, amikor kb. 8-10 lépésnyire közelíti meg a kutya, szembefordul a kutyával és megtámadja. A segéd most sem üthet a bottal a kutyára. A felvezető hangosan biztathatja a kutyát. Ezután a bíró utasítására a segéd befejezi a támadást és megáll. A felvezető kutyájához megy, pórázra veszi és jelentkezik a bírónál.
Magyarázat az 1 sz. gyakorlathoz:
A segédnek komplett védőfelszerelést kell viselnie. A bottal való túlzott hadonászás nem megengedett. A búvóhelynek rögtönzöttnek kell lennie, hogy a hazai kutyák ne tudják begyakorolni. A segéd csak a bíró utasítására dolgozhat, ami azt jelenti, hogy a támadást és a támadás befejezését a bíró jelzi. A kitámadásnál a segédnek szemből a felvezetőre kell támadnia és nem a kutyára. Csak, amikor a kutya beavatkozik a küzdelembe, akkor fordulhat a segéd a kutyára. A segéd a nála lévő bottal csak fenyegethet, de nem üthet a kutyára.
Magyarázat a 2 sz. gyakorlathoz:
A segédnek feltétlen el kell távolodnia 50 lépésre a felvezetőtől. Csak a bíró jelére támadhat a segéd. Hangadás, fenyegetés megengedett, de bottal ütnie itt sem szabad. A felvezető biztathatja a kutyáját.

A ZTP vizsgán kiadható minősítések:
Wesenre vonatkozó értékelés:
I.A. /terhelt és nyugalmi állapotban is magabiztos, kifogástalan benyomást keltő kutyák/
I.B. /még megfelelő viselkedésű, elfogadható küzdő és védőösztönnel rendelkező kutyák esetében/
Visszarendelve /azon egyedek esetében, amelyeknél kétség merül fel a tenyészalkalmasságot illetően egy alkalommal visszarendelésre van lehetőség, de csak 3 hónap eltelte után. Az az egyed, amely visszarendelés után is alkalmatlannak bizonyul, véglegesen kizárja magát a tenyésztésből./
Tenyésztésre alkalmatlan /félénk, gyáva, lövésfélő, kezelhetetlen, agresszív kutya/
Küllemre vonatkozó értékelés:
Kanoknak legalább nagyon jó /Sg/ , szukáknak legalább jó /G/ minősítést kell elérniük.

A tenyészalkalmassági vizsga eredményét minden esetben rá kell írni a származási lapra, melyet később a törzskönyvbe is be kell vezetni.
A vizsga egész időtartama alatt a szöges nyakörv használata nem megengedett.

/a német ZTP szabályzat alapján fordította: Dohóczki Tamás/