.:: von Gruosi kennel ::.
 

 

Állóképességi Vizsga - ÁV - 16 hónapos kortól - 6 éves korig


A vizsgán összesen 20 kilométer es utat kell megtenni, óránként 12-15 kilométeres sebességgel.
8 km megtétele után 15 perc szünet /bírói vizsgálat/
15 km megtétele után 20 perc szünet /bírói vizsgálat/
20 km megtétele után 15 perc szünet /bírói vizsgálat/

A) Általános rendelkezések

1. Cél:

A kitartáspróbának arra kell bizonyítékul szol¬gálnia, hogy a kutya képes bizonyos fokú megterhelést kiállni anélkül, hogy rajta a fáradtság különösebb jelei jelentkeznének.
A kutya testalkatából adódóan a kívánt megterhelés csak futással érhető el, amiről tudjuk, hogy a belső szervek fokozott igénybevételét jelenti, különösen a szív, a tüdő és a mozgásszervek tekintetében, miközben más tulajdonságok, úgymint vérmérséklet és keménység is felszínre kerülnek.
A feladat könnyűszerrel való teljesítését az egészség és az általuk kívánt tulajdonságok meglétének bizonyítékául kell tekintenünk.
A vizsga vezetőjének úgy kell kijelölnie a találkozóhelyet (indulás helyét), hogy lehetőleg minden résztvevőnek ugyanolyan távolságot kelljen megtennie.
Ezáltal el kell kerülni, hogy a távolabbról jövő kutyák plusz megeről¬tetésnek legyenek kitéve.
A felvezetőknek lehetőséget kell adniuk a kutyáiknak, hogy a találkozóhelyhez vezető úton elvégezzék a dolgukat. Szigorúan tilos a vizsga alatt alkohol fogyasztásával egybekötött uzsonnaszünetet tartani.

A kitartáspróbán való részvétel önkéntes. Ha egy kitartáspróba alatt akár egy felvezető, akár az egyik kutya megsérül azért sem klubot sem a rendezőt nem terheli felelősség.

Nevezési feltételek:

Az alsó korhatár 16 hónap, a felső 6 év.
Egy bírónál egy alkalommal legfeljebb 20 kutya vizsgázhat, több kutya esetén egy második bírót is be kell vonni. A kutyáknak egészségesnek és jól edzettnek kell lenniük. Beteg, nem elég erős kutyák, tüzelő, vemhes vagy szoptató szukák részvétele nem engedélyezhető.
A vizsga elkezdésekor a résztvevőknek szólítás után alapállásban jelentkezniük kell a hivatalos bírónál saját maguk és a kutya megnevezésével. A törzskönyvi lapot ill. nyilvántartási lapot be kell mutatni. A bírónak és a rendező szervezet vezetőjének meg kell győződnie arról, hogy a kutya jó állapotban van. A fáradt vagy kedvetlen benyomást keltő kutyákat ki kell zárni a vizsgából. A felvezetőnek a vizsga alatt sportszerűen kell viselkednie. A rendezésnek rossz szándékkal való megsértése a vizsgából történő kizáráshoz vezethet. A döntés minden esetben a bírót illeti, nem támadható meg.

Az értékelés:

Pontokat vagy érdemjegyeket nem adnak, csak "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítést.
Ha "Megfelelt", akkor odaítélik az AD megjelölést.

5. Terep:

A vizsgát lehetőleg különböző minőségű utakon kell tartani. Szóba jöhet: aszfalt, kikövezett vagy földút.

B) A kitartáspróba kivitelezése

20 km-es szakaszt kell teljesíteni 12-15 km/h sebességgel.

1. Futás:

A kutyának pórázon, normál ügetésben kell futnia a felvezető jobb oldalán a kerékpár mellett. El kell kerülni a túl gyors futást. A pórázt megfelelően hosszúra kell hagyni, hogy a kutyának lehetősége legyen a min¬denkori tempóhoz igazodni. A póráz enyhe feszülése nem hiba (ha a kutya előretör) azonban a kutya állandó lemaradása az.

8 km megtétele után 15 perc szünetet kell tartani.
Ez idő alatt a bírónak meg kell figyelnie a kutyákat tekintettel a fáradtság esetleges jeleire. A túlságosan fáradt kutyákat a vizsga további részéből ki kell zárni.

A szünet után további 7 km-t kell megtenni, majd 20 perc szünetet kell tartani.
E szünet alatt a kutyának lehetőséget kell adni a szabad mozgásra. A további futás előtt a bírónak meg kell vizsgálnia a kutyákat a fáradtság jeleire való tekintettel, illetve a l ábaikat, hogy nem sebes-e. Erősen kifáradt kutyákat, melyeknek a lába sebes ki kell zárni a vizsga további részéből.
A futás befejezését követően 15 perc szünetet kell tartani.
A szünet alatt a kutyának lehetőséget kell adni a szabad mozgásra. A bírónak ezt követően meg kell állapítania, hogy a kutya mutatja-e jelét fáradtságnak ill. sebesek-e a lábai.
A bíró és a vizsga vezetője lehetőleg kerékpáron kísérje vagy gépkocsival kövesse a kutyákat. A kutyákra vonatkozó megállapításokat fel kell jegyezni. Kívánatos, hogy
gépjárművel kísérjék a vizsgázókat, hogy azokat a kutyákat, amelyek láthatóan nem bírják a megerőltetést, a gépjárművel lehessen tovább szállítani.
Nem felel meg a vizsgán a kutya, ha nem rendelkezik kellő vérmérséklettel és keménységgel, különösen elfárad és a 12 km/h sebességet nem tudja tartani.

2. Fegyelmező rész:

A futás befejeztével a bíró utasítására a felvezetőknek a lábnál lévő kutyáikkal kell elhelyezkedniük. Minden résztvevőnek felszólításra be kell mutatnia szabadon követési gyakorlatot (IPO I. cso¬port nélkül). A gyakorlatokat laza pórázzal is be lehet mutatni.

Figyelem!

2. Nevezés:

A kitartáspróbát csoportok rendezik a hét bármely napján.
A vizsga időpontját a fajtaklub minimum 1 hónappal korábban nyilvánosságra hozza, megnevezve a vizsga vezetőjét és a bírót.
Az AD-t akár teljesítménybíró, akár tenyészbíró bírálhatja.
A nyári hónapok alatt (június 15. - szeptember 30.) a kitartáspróba csak a kora délelőtti vagy a késődélutáni órákban rendezhető. A külső hőmérséklet lehetőleg ne legyen 22 °C fölött.
A nevezésnél le kell adni: a kutya törzskönyvi nevét, törzskönyvi vagy nyilvántartási számát, esetleges munka eredményeit, ivarát, születési időpontját, a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét.